Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


Sidebar

am_videa

Seznam videí pro předmět Aplikovaná matematika, domácí výuka LS 2020.

user.mendelu.cz_marik_images_ytb.jpeg

Na této stránce jsou jenom videa. Odkazy na materiály a úkoly jsou na hlavní stránce předmětu. Pro rychlou orientaci přidávám jenom texty přednášek a cvičení.

Miniatury videí se načítají z Youtube a někdy to chvíli trvá.

Týden 3

 • img.youtube.com_vi_4f2_ypt_vku_mqdefault.jpg Ukázka přepisu slovního zadání do matematického modelu (do diferenciální rovnice). Úkol z třetího týdne výuky, prvního týdne domácí výuky.

Týden 4

 • img.youtube.com_vi_mctotcoodcc_mqdefault.jpg Ukázka práce s programem Sage pro vyřešení domácí práce s lovem a s obalečem. V prvním modelu jsem zvyšoval lov, aby populace vymřela, ale mělo se manipulovat s nosnou kapacitou K. Omlouvám se, alespoň máte vzor jak měnit parametr a místo lovu si měňte nosnou kapacitu. Měli byste odhadnout z logiky věci, jestli zvyšovat nebo snižovat a potvrdit si to spuštěním výpočtu.

Týden 5

 • img.youtube.com_vi_l-rdwxl3xge_mqdefault.jpg Základní komentář ke slidům z přednášky o divergenci, rovnici kontinuity a difuzní rovnici
 • img.youtube.com_vi_sxrbe9acr40_mqdefault.jpg Doplněk k přednášce, divergence a bilance z rychlíku
 • img.youtube.com_vi_qfzqnjxdxhu_mqdefault.jpg Výpočet divergencí, příklady 3.1 a 3.2
 • img.youtube.com_vi_ssp449j3rbi_mqdefault.jpg Výpočet toku a divergence toku, příklad 3.3

Týden 6

 • img.youtube.com_vi_0vzleu_a378_mqdefault.jpg Základní komentář ke slidům z přednášky o rotaci. Věnujte pozornost i zmínce o kmenové funkci a skalárním potenciálu. Ze zmínky o zákonu šíření tepla si do paměti uložte jenom hlavní informace a vraťte se k tématu, kdykoli v budoucnu budete potřebovat.
 • img.youtube.com_vi_kr22awbulme_mqdefault.jpg Výpočet rotace, příklady 4.1 až 4.3
 • img.youtube.com_vi_xtb_pynse9k_mqdefault.jpg Výpočet kmenové funkce, příklady 4.4 až 4.6

Týden 7

 • img.youtube.com_vi_wyk2jvufshe_mqdefault.jpg Ztratili jste nit? Přestáváte rozumět, k čemu je studentům školy jako je LDF gradient, rotace, dvojný a křivkový integrál nebo divergence? Video připomíná, jak tyto pojmy použijeme při popisu toho, co se děje ve dřevě. Doprovodný text je ještě o něco podrobnější a přesnější.
 • img.youtube.com_vi_bch33qdjspq_mqdefault.jpg Shrnutí přednášky. Povídám co přeskočit a aby se to nepřeskočilo jenom tak, máme video o něco delší. Znamená to však, že k samostudiu je toho méně, tak se prosím nelekejte.
 • img.youtube.com_vi_dbpm7bwxy6e_mqdefault.jpg Shrnutí cvičení. Výpočet křivkového integrálu druhého druhu převodem na Riemannův integrál.
 • img.youtube.com_vi_mdlpxr8pice_mqdefault.jpg Příklad 5.2 ze cvičení. Papír, pero, klasika …
 • img.youtube.com_vi_tjvxz73voyk_mqdefault.jpg Příklad 5.3 ze cvičení. Papír, pero, klasika …

Týden 8

 • img.youtube.com_vi_grpwxouclqm_mqdefault.jpg Kratičké shrnutí ukázky toho, jak se zapisuje dvojný integrál a k řešení jakých úloh ho použít.
 • img.youtube.com_vi_nbdqhnm7dl4_mqdefault.jpg Pokud píšete v MS Word, pravděpodobně máte problémy s tím, aby matematický text vypadal dobře. Možná máte problémy s tím, matematický text vůbec nějak zapsat. Toto video Vám ukáže cestu jak využít tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejlepší cestu. Zápis v jazyce LaTeX, který používají profesionálové a v nových verzích MS Office je z velké části podporován.

Týden 9

 • img.youtube.com_vi_rlyyijwxgug_mqdefault.jpg Přednáška o nezávislosti na integrační cestě, Greenově větě a makroskopickém odvození rovnice kontinuity. Včetně řešených příkladů.

Týden 10

Tento týden je stejný jako osmý týden předmětu Matematika.

 • img.youtube.com_vi_ltrzwdelxbm_mqdefault.jpg Přednáška o diferenciálních rovnicích, pokud by se něco nepovedlo na streamu.
 • img.youtube.com_vi_wmhddvajhry_mqdefault.jpg Dokončení přednášky o diferenciálních rovnicích.
 • img.youtube.com_vi_ibitgjm7f_o_mqdefault.jpg Příklady na diferenciální rovnice. Všechny příklady ze cvičení, kromě příkladu 7.2, který je zadán jako součást domácí práce.
 • img.youtube.com_vi_jaoovjqzvzk_mqdefault.jpg Záznam ze streamu 6.4.2020. Stream byl nepovedený, páč se to teprve učím. Asi nedoporučuji shlédnout celé, ale na začátku a na konci mluvím o domácí práci o diferenciálních rovnicích a v čase 51:10 řeším úlohu podobou úloze z domácí úlohy: diferenciální rovnici vytékání ropy z tankeru.

Týden 11

 • img.youtube.com_vi_famncbuxytg_mqdefault.jpg Linearita na kytarové struně
 • img.youtube.com_vi_zl5hzfvypgy_mqdefault.jpg Přednáška o lineárních operátorech a linearitě. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu.

Týden 12

 • img.youtube.com_vi_1hqltcetg_k_mqdefault.jpg Přednáška o autonomních systémech. Ze začátku částečně opakování tématu, kterému jsme se věnovali v souvislosti s obyčejnými diferenciálními rovnicemi, ale poté problematiku rozšíříme.

Týden 13

 • img.youtube.com_vi_flqfgzfkaa4_mqdefault.jpg Přednáška o lineárních diferenciálních rovnicích druhého řádu. Jak vypadá jejich řešení a kde se tyto rovnice objeví v popisu chování materiálu.

Týden 14

Ohlédnutí zpět, všechochuť

 • img.youtube.com_vi_rtnoelg6qq0_mqdefault.jpg Výpočet gradientu a kmenové funkce. Papír, pero, klasika …
 • img.youtube.com_vi_bnvyxcttwme_mqdefault.jpg Výpočet divergence a rotace. Papír, pero, klasika …
 • img.youtube.com_vi_fidb7yhpt9k_mqdefault.jpg Pár slov k rovnici kontinuity a difuzní rovnici. Papír, pero, klasika …
 • img.youtube.com_vi_vk3soxwz6h8_mqdefault.jpg Křivkový integrál druhého druhu je odvozen ve většině materiálů jako nástroj pro určení mechanické práce, souvislost s nezávislostí na interační cestě je také motivována mechanickou prací, jak to tedy souvisí s tokem? Video se na tuto otázku snaží odpovědět a ukázat, jak tok křivkou umíme převést na výraz formálně odpovídající práci po křivce.
 • img.youtube.com_vi_n0f2gfu9wq0_mqdefault.jpg Když počítají počítače. Ukázka systémů počítačové algebry Maxima, SageMath, SageMathCell a WolframAlpha. Pro lidi, kteří nehctějí být otroky příkladů, ale chápou matematiku jako nástroj pro řešení úloh ve svém oboru.
 • img.youtube.com_vi_r_9csxvh6rk_mqdefault.jpg Několik příkladů, kde kolem sebe vidím difuzní rovnici. Jaké spektrum procesů můžeme těmito rovnicemi popsat a popisujeme.
am_videa.txt · Poslední úprava: 2020/05/11 15:37 (upraveno mimo DokuWiki)