Základy vyšší matematiky pro arboristy Robert Mařík © 2011-2012 

Základy vyšší matematiky pro arboristy


2. září 2014

Abstrakt

Předkládaný text je komentovaným přepisem podstatné části mých přednášek z předmětu Základy vyšší matematiky, který je přednášen v bakalářském studiu na oboru arboristika na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově univerzitě v Brně. Pro případné jiné použití než pro přípravu ke zkoušce si prostudujte licenční podmínky.

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou vyloženy poněkud odlišně, než je tomu v doporučovaných skriptech a může doplnit studentovy vlastní zápisky z přednášek. Oproti přednáškám a skriptům jsou v textu často vypuštěny motivační, aplikační a vzorové příklady a doprovodné obrázky. Text je poměrně krátký a hutný, proto není míněn jako náhrada doporučené literatury. PDF verze pro tisk a pro prohlížení offline na obrazovce jsou k dispozici pod odkazem ”Poznámky k elektronickému textu”.

Za upozornění na případné překlepy, chyby a nepřesnosti, jakož i za další relevantní komentáře předem děkuji.

Tento materiál je jistým výcucem z analogických materiálů pro předměty Matematika a Inženýrská matematika. Oba jsou dostupné na http://user.mendelu.cz/marik.

 Poznámky k elektronickému textu
1 Diferenciální počet
 1 Funkce jedné proměnné
 2 Funkce více proměnných
 3 Spojitost
 4 Derivace
 5 Využití derivací
2 Integrální počet
 1 Neurčitý integrál
 2 Určitý integrál
 3 Dvojný integrál
 4 Polární souřadnice
 5 Obyčejné diferenciální rovnice (úvod)

[nasledujici]Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.