Prezentace z přednášek z Inženýrské matematiky

Tato stránka obsahuje prezentace z předmětu Inženýrská matematika. Pořadí přednášek je tak jak budou zařazeny do výuky během zimního semestru 2020, každá přednáška je v několika formátech pro pohodlí a větší možnost volby uživatele.

NázevhtmlPrezentace slidy.jsPDFmarkdown
Derivace funkce více proměnnýchotevřítotevřítotevřítotevřít
Gradient, lineární aproximaceotevřítotevřítotevřítotevřít
Divergence vektorového pole, rovnice kontinuityotevřítotevřítotevřítotevřít
Rotace vektorového poleotevřítotevřítotevřítotevřít
Křivkový integrálotevřítotevřítotevřítotevřít
Dvojný integrálotevřítotevřítotevřítotevřít
Základní integrální věty z vektorové analýzyotevřítotevřítotevřítotevřít
Diferenciální rovnice otevřítotevřítotevřítotevřít
Lineární operátory a lineární diferenciální rovniceotevřítotevřítotevřítotevřít
Autonomní systémyotevřítotevřítotevřítotevřít
Lineární diferenciální rovnice druhého řáduotevřítotevřítotevřítotevřít