MADAS 20ATG s 80 ciframi v šesti registrech

 

Video s kalkulačkou Madas 20ATG ukazuje krále všech kalkulaček, model pro náročné. Jak jinak se totiž dívat na stroj, který má šest registrů a v nich celkem osmdesát cifer.

Ve videu je představen plně funkční exemplář a možnosti využití registrů, které tento model odlišují od modelů nižší třídy. Můžete obdivovat výpočet druhých mocnin řady čísel, včetně současného sčítání těchto čísel i jejich druhých mocnin. Dále jsou zařazeny zpomalené záběry dělení, kdy nejenom dochází k výpočtu podílu, ale v přídavném registru je současně rekonstruován dělenec.

Základ kalkulátoru je stejný jako u modelu Madas 20 AS, na který jsme si zahráli Radeckého marš v samostatném článku. Co je navíc jsou další registry - počítadlo otáček se žlutými ciframi a registr očíslovaný jako IV. Tato přídavná žařízení vystřelila cenu (podle ceníku 1958) v Německu na 5825 DM, oproti původní 4970 DM za model AS. Pro srovnání, průměrný roční příjem v roce 1958 v Německu činil 5300 DM a kalkulátor Mercedes 44SM v tomto roce stál 4750 DM. Jediné další srovnatelné kalkulátory, které se prodávaly za cenu přes 5000 DM byly Friden SRW s automatickým výpočtem druhé odmocniny a vždy jeden nebo dva špičkové modely firem Marchant a Monroe.

Zdvojené počítadlo otáček, registr II

Registry kalkulátoru MADAS 20ATG

Počítadlo otáček je u toho kalkulátoru vlastně dvakrát. Vedle klasického počítadla otáček (poslední řádek v registrech na posuvném vozíku) je ještě jedno počítadlo, odlišené žlutou barvou. Toto počítadlo je vždy nulováno před násobením nebo dělením, protože neobsahuje přechod přes desítku. Jestli současně s ním bude či nebude nulováno i klasické počítadlo otáček je možno nastavit přepínačem umístěným u těchto registrů (přesněji, kolečkem vpravo od prostředního registru I). Například pokud nulování nepovolíme a počítáme řadu součinů $$\sum {a_ib_i},$$ potom žluté počítadlo otáček ukazuje aktuální použitý součinitel $a_i$ a bílé počítadlo ukazuje součet $\sum a_i$.

Registr IV

Registry kalkulátoru MADAS 20ATG po dělení 355/113

Nejvýraznějším rozdílem mezi modelem MADAS 20ATG a ostatními modely je přítomnost registru označeného jako IV. Tento registr je možno zapojit nebo odpojit přepínačem nalevo na samém boku kalkulátoru. Další přepínač, na pravém konci posuvného vozíku, umožňuje zvolit, zda bude registr IV pracovat ve stejném smyslu jako registr I nebo ve smyslu opačném. Při přepnutí do polohy $=$ a přičtení čísla do registru I je totéž číslo přičteno i do registru IV. Totéž platí pro odečtení. Při přepnutí přepínače do polohy $\sim$ dochází při přičtení čísla do registru I k odečtení téhož čísla od IV a naopak. Nulování registru IV se provádí ručně páčkou v pravé horní části registru.

Mezi možná využití patří vizualizace všech tří čísel $a$, $b$, $c$ při dělení $\frac ab=c$. Nejprve zadáme dělené číslo do registru I a čísla, kterým dělíme, na klávesnici. Poté zkontrolujeme, že je připojen registr IV, je vynulován a je přepnut tak, aby počítal v opačném smyslu než I (tj. poloha $\sim$). Poté spustíme dělení klasickým způsobem, tlačítkem Div. Zatímco dochází k opakovanému odečítání dělitele od děleného čísla, v registru IV se stejným tempem dělitel přičítá. Je-li dělení beze zbytku, skončí dělení tím, že v registru I je nula, ve žluté části registru II podíl a v registru IV dělené číslo. Výsledek v bílé části registru II závisí na nastavení přepínače vpravo od registru I: je zde buď podíl, nebo původní hodnota registru II (před dělením) zvětšená o podíl.

Pokud při dělení vychází nenulový zbytek, skončí dělení zobrazením zbytku v registru I a dělitele zmenšeného o zbytek v registru IV. Například na následujícím obrázku je výsledek po dělení 355/113. Podíl je racionální aproximací čísla $\pi$ ($3{,}14192920$), zbytek je $0{,}00000004$ a v registru IV je téměř 355, tj. téměř původní dělenec.

Další využití

Kalkulátor MADAS 20ATG

Kalkulátor se prodával s celou řadou doplňků. Nejjednodušším (a téměř nejlevnějším) doplňkem byla aretace páčky, která řídí nulování klávesnice (vlevo od klávesnice, přibližně na úrovni čísla 5). Toto zařízení se používalo k tomu, aby se hodnota zadaná na klávesnici nenulovala po přenosu čísla do registru pro násobení. Bylo tedy vhodné pro výpočet druhé mocniny, kdy číslo násobíme samo se sebou. Protože v mém modelu tento doplněk není, musím ve videu při příslušném výpočtu páčku během přenosu čísla do registru pro násobení držet ve stisknuté poloze. Máme-li řadu čísel $x_i$, můžeme takto pro každé $x_i$ vypočítat $x_i^2$. Pokud nastavíme kalkulátor tak, aby sčítal výsledky v registru IV a nenuloval pravé počítadlo otáček, vypočteme takto nejenom $x_i^2$ pro každé číslo, ale i $\sum x_i^2$ a $\sum x_i$. Tyto hodnoty slouží ke statistickému zpracování souboru dat.

Dalšími doplňky bylo například automatické zaokrouhlování v registru IV nebo přípravek pro usnadnění výpočtu druhé odmocniny (článek je věnován kalkulátoru Friden, je zde však i podstatná zmínka o kalkulátorech MADAS). Ten modifikoval funkci tlačítka pro dělení. Namísto klasické funkce (opakované odečítání dokud nedojde k podtečení registru, poté vrácení poslední operace odečtení, posun vozíku na další pozici a opět opakované odečítání) tlačítko fungovalo tak, že spustilo jenom jednu operaci odečtení. Pokud proběhla v pořádku (tj. nedošlo k podtečení registru), nic se dále nedělo, protože byla očekávána aktivita ze strany obsluhy (úprava čísla zadaného na klávesnici). Pokud došlo k podtečení registru, byla operace automaticky vrácena a registr se posunul na další pozici. Používalo se pro výpočet druhé odmocnny Toeplerovou metodou.

Kalkulátor MADAS 20ATG

A na závěr bohužel zopakujeme odstavec z článku o menším bratříčkovi, o kalkulátoru MADAS 20AS: Po roce 1960 výroba kalkulátorů prudce klesala. V roce 1969 firma zastavila veškerou aktivitu. I tak již dva nebo tři roky před rokem 1969 nevyráběla a pouze prodávala skladové zásoby. Rychlý úpadek éry mechanických kalkulátorů byl v plném proudu.

Literatura

  1. Madas.ch - Electromechanical machines from H. W. Egli, Schitzerland
  2. Calculators by Hans W. Egli, Zurich - John Wolff's Web Museum
  3. Büromaschinen Lexikon 1958-59, ceník, včetně cen za dodatečné moduly
  4. Video se stejným modelem MADASu, Tiny Henst
  5. Video s předchůdcem, modelem AT

Robert Mařík, říjen 2017