Matematika (nejen) pro krajináře a nábytkáře Robert Mařík © 2007-2012 

Matematika (nejen) pro krajináře a nábytkáře


31. října 2012

Abstrakt

Předkládaný text je komentovaným přepisem podstatné části mých přednášek z předmětu Matematika, který je přednášen v prvním ročníku na oborech krajinářství a výroba a tvorba nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově univerzitě v Brně. Pro případné jiné použití než pro přípravu ke zkoušce si prostudujte licenční podmínky.

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou vyloženy poněkud odlišně, než je tomu v doporučovaných skriptech a může doplnit studentovy vlastní zápisky z přednášek. Oproti přednáškám a skriptům jsou v textu často vypuštěny motivační, aplikační a vzorové příklady a doprovodné obrázky. Text je poměrně krátký a hutný, proto není míněn jako náhrada doporučené literatury. PDF verze pro tisk a pro prohlížení offline na obrazovce jsou k dispozici pod odkazem ”Poznámky k elektronickému textu”.

Za upozornění na případné překlepy, chyby a nepřesnosti, jakož i za další relevantní komentáře předem děkuji.

Podpořeno grantem 99/2008 Fondu rozvoje vysokých škol a projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

 Poznámky k elektronickému textu
1 Diferenciální počet
 1 Funkce, vlastnosti funkcí
 2 Limita, spojitost
 3 Derivace funkce
 4 Taylorův polynom
 5 Věty o spojitých funkcích
 6 Lokální extrémy, průběh funkce
 7 Závěrečné poznámky
 8 Shrnutí
2 Integrální počet
 1 Neurčitý integrál
 2 Riemannův integrál
 3 Nevlastní integrál
 4 Obyčejné diferenciální rovnice (úvod)
 5 Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
 6 Shrnutí
3 Lineární algebra
 1 Algebraický vektorový prostor
 2 Matice
 3 Hodnost matice
 4 Inverzní matice
 5 Determinant
 6 Soustavy lineárních rovnic
 7 Shrnutí
4 Nelineární rovnice, numerická matematika
 1 Algebraické rovnice
 2 Přibližné řešení rovnic
 3 Metoda nejmenších čtverců
 4 Shrnutí
Vzorce pro derivování a integrování

[nasledujici]


Podpořeno grantem 99/2008 FRVŠ a projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.