Výška vln

Výška vln na otevřeném moři závisí na rychlosti větru (\(v\), měřeno v uzlech, 1 uzel = 1,852 kilometrů za hodinu) a na tom, jak dlouho vítr o této rychlosti vane (\(t\), měřeno v hodinách). Hodnoty funkce \(h=f(v,t)\) jsou shrnuty v tabulce.

Pšenice

Produkce pšenice \(W\) v daném roce závisí na průměrné teplotě \(T\) a objemu ročních srážek \(R\). Vědci odhadují, že průměrná teplota roste rychlostí \(0.15°\mathrm{C}/\mathrm{rok}\) a objem ročních srážek klesá rychlostí \(0.1\,\mathrm{cm/rok}\). Odhadují, že při stávající produkci platí \(\frac{\partial W}{\partial T}=-2\), \(\frac{\partial W}{\partial R}=8\).

Teplota 1

Teplota \(T\) v konkrétním místě České republiky závisí na čase na na poloze. Modelujeme ji funkcí \(T=f(x,y,t)\), kde \(T\) je teplota ve \(°C\), \(x\) je zeměpisná délka, \(y\) je zeměpisná šířka a \(t\) čas měřený v hodinách od půlnoci z 31. prosince 2017 na 1. ledna 2018.

Teplota 2

Kruhová deska je uprostřed zahřívána na vysokou teplotu a na okrajích ochlazována. Uprostřed i na koncích udržujeme konstantní teplotu. Díky tomu se teplota v jednotlivých bodech desky bude lišit. Nechť je teplota v bodě o souřadnicích \((x,y)\) dána vzorcem \(T(x,y)=\frac {60}{1+x^2+y^2}\), kde \(T\) je teplota ve \(°C\) a \(x\), \(y\) jsou souřadnice v metrech.

Poisellův zákon

Jeden z Poisellových zákonů tvrdí, že odpor při toku krve tepnou je \(R=C\frac{L}{r^4}\), kde \(L\) a \(r\) jsou délka a poloměr tepny a \(C\) je kladná konstanta určená viskozitou krve.