Pocitová teplota

Uvažujme funkci \(W=f(T,v)\), kde \(W\) je pocitová teplota (ve stupních Celsia), \(T\) je teplota (ve stupních Celsia) a \(v\) je rychlost větru (v km/h). Funkce je dána následující tabulkou