Využití systémů počítačové algebry (CAS) v matematice

(stará verze)
Loading...
Robert Mařík, marik (at) mendelu.cz